Aktualności

Wyróżnienie

2009-04-24 08:15:36 / Kategoria: General

NOWY KURS

2008-05-30 16:07:37 / Kategoria: General

  ROZPOCZĘCIE  KURSU

Egzamin Państwowy teoretyczny

Egzamin Państwowy teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w  sali egzaminacyjnej w formie testu komputerowego - przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.  

Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie znajomości:  

      - przepisów ruchu drogowego;

      - techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;

      - zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

 

Zakres egzaminu teoretycznego, dopuszczalną ilość błędów oraz czas jego trwania dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie określa tabela:

Kategoria
Zakres pytań w teście zasadniczym
Zakres pytań
w teście specjalistycznym
Dopuszczalna liczba błędów
w teście zasadniczym
Dopuszczalna liczba błędów
w teście specjalistycznym
Łączna dopuszczalna liczba błędów
Czas trwania egzaminu (min.)
B, B1
1-18
-
2
-
2
25
A, A1, T
1-12
1-6
-
-
2
25
C, C1
D, D1
-
1-18
-
2
2
25

Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli na pytania objęte zakresem egzaminu osoba zdająca udzieliła nie więcej niż 2 błędne odpowiedzi. Za błąd uważa się także brak odpowiedzi.

  

            

                                            

      Opis konsoli egzaminacyjnej:

Klawisz „KONIEC” umożliwia podjęcie następujących decyzji:
- rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem
- zakończenie egzaminu próbnego przez kandydata (i uruchomienie tym samym właściwego egzaminu)
- zakończenie egzaminu przed upływem planowanego czasu trwania
Klawisz „Poprzednie”/ „TAK” powoduje:
- powrót do poprzedniego pytania
- wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza „Zmiana kategorii”
- pozwala na udzielenie pozytywnej odpowiedzi dla nieodwracalnych decyzji (np. zakończenie egzaminu)
Klawisz „Zmiana kategorii” daje możliwość przejścia do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy (jeżeli kandydat zdaje na więcej niż jedną kategorię)
Klawisze „A, B, C” służą do udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza zmienia tło pola wybranej odpowiedzi na czarne, co jest równoznaczne z jej zarejestrowaniem jako prawidłowej.
Klawisz „Następne”/ „NIE” umożliwia:
- przejście do następnego pytania
- wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza „Zmiana kategorii”
- pozwala na udzielenie negatywnej odpowiedzi dla nieodwracalnych decyzji (np. zakończenie egzaminu)
 Klawisz „START”/ „Zatwierdź” umożliwia:
- rozpoczęcie egzaminu
- zatwierdzenie zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlania na ekranie właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych
- zatwierdzenie wyniku egzaminu